Stacionární detektory plamene

Searchflame 16
SeaechFlame16 detektor ohně snímá zdroj energie v ultrafialovém, viditelném a infračerveném spektru, což zaručuje, že detektor zaznamená všechny typy plamenů. 120° zorný úhel a vysoká citlivost senzoru zajišťují, že většina rizikového prostoru bude detektorem pokryta. Po zapojení provede jednotka běžný self-test a potom začne vyhledávat zdroje energie odpovídající ohni. Souvislý tok informací o spektru je analyzován mikroprocesorem, který srovnává data se znaky požáru a modely planého poplachu. Pokud data senzoru ukazují znaky ohně bez některých parametrů, detektor ohlásí poplach. Po alarmu detektor aktivuje alarmový převodník a uchová všechny informace o spektru před vznikem ohně pro zpětnou kontrolu a vyhodnocení. Tyto informace mohou být užity pro určení typu ohně, místa a zdroje vznícení.
Technická data v PDF