Reference

UNIPETROL RPA
Detekce uhlovodíků (CxHx), sirovodíku (H2S), kysličníku uhelnatého (CO), použitá zařízení SIEGER: - čidla 910,911,780, S2000,SensePoint,infra OPTIMA, ústředny FS1300, 5700, 5701.

Česká rafinerská Litvínov, Kralupy/V
Detekce uhlovodíků (CxHx), sirovodíku (H2S), kysličníku uhelnatého (CO), použitá zařízení SIEGER: - čidla 910, 911, 780, S2000, SensePoint, infra bodové OPTIMA, infra liniové SEARCHLINE, ústředny FS1300, 5700, 5701.

SYNTHOS Kralupy/V
Detekce uhlovodíků (CxHx), sirovodíku (H2S), kysličníku uhelnatého (CO), použitá zařízení SIEGER: - čidla 910, 911, 780, S2000, SensePoint, infra liniové SEARCHLINE a EXCEL, ústředny FS1300, 5700, 5701.

ČEZ
Detekce zemního plynu (metanu CH4), vodíku (H2), kysličníku uhelnatého (CO), použitá zařízení SIEGER: - čidla: 910, 911, 780, S2000, SensePoint, ústředny: FS1300, 5700, 5701, BIAS1 a BIAS4.

Innogy a RWE
Detekce zemního plynu (metanu CH4), kysličníku uhličitého (CO2), použitá zařízení SIEGER: - čidla: 910, 780, S2000,SensePoint, ,infra bodové SEARCHPOINT a OPTIMA a infra liniové SEARCHLINE, ústředny: FS16, FS1300, 5700, 5701.

Moravské naftové doly Hodonín
Detekce zemního plynu (metanu CH4), kysličníku uhelnatého (CO), použitá zařízení SIEGER: - čidla: 910, 911, 780, SensePoint, ,infra bodové OPTIMA a infra liniové SEARCHLINE, ústředny: BIAS4, 5700, 5701.

SLOVNAFT Bratislava
Detekce uhlovodíků (CxHx), sirovodíku (H2S), kysličníku uhelnatého (CO), použitá zařízení SIEGER: - čidla 910, 911, 780, SensePoint, ústředny FS1300, FS1, 5700, 5701.

NAFTA Gbely
Detekce zemního plynu (metanu CH4), kysličníku uhelnatého (CO), použitá zařízení SIEGER: - čidla 910, 911, 780, ústředny 5701, 5704.

Eustream
Detekce zemního plynu (metanu CH4), kysličníku uhličitého (CO2), použitá zařízení SIEGER: - čidla: 910, 780, S2000,SensePoint, infra bodové SEARCHPOINT a OPTIMA ústředny: FS16, FS1300, 5700, 5701 5704.

a další