Detektory plynů a par

Pokračovat

Detektory plynů a par

Pokračovat

O společnosti

Dodávky detektorů plynů a par (hořlavých i toxických) včetně kyslíku
Poradenství a projekce v oblasti detekce hořlavých a toxických plynů a par
Servis, kalibrace a montáž detektorů hořlavých a toxických plynů
Případné dodávky detektorů požáru

Mezi naše největší odběratele v České republice patří:
UNIPETROL Litvínov, Česká rafinérská, Synthos Kralupy/V., RWE Transgas, Moravské naftové doly, Plynárny, Český plyn, Kolektory Praha, Kolektory Brno, ČEZ-JE Temelín, Dukovany a většina dalších elektráren, Pražská teplárenská a většina velkých tepláren, Papírny a další.

Na Slovensku:
SLOVNAFT Bratislava, NAFTA, SPP, Eustream, Transpetrol, JE J.Bohunice, Papírny, Chemosvit a další.

Zastoupení organizace HONEYWELL ANALYTICS (dříve SIEGER) pro Českou a Slovenskou republiku.